Bakalářská práce

Kód předmětu: 127BAPZ
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10
Web předmětu: https://uzemi.eu/pro-studenty/bakalarske-studium/bakalarska-prace/

Anotace(semestr B231)
První kvalifikační práce - samostatná odborná práce studenta, většího rozsahu - ukončující bakalářský stupeň studia. Obhajoba bakalářské práce je jednou ze součástí státní závěrečné zkoušky.
Obsah 
Témata bakalářské práce se týkají vybraných otázek územního a krajinného plánování, městského inženýrství či urbanistické tvorby. Bakalářská práce mívá převážně analytický charakter s vlastním vkladem studenta (vyhodnocení, návrh), přičemž jsou preferována témata s přesahem do profesní praxe (nikoli ryze teoretická témata). Konkrétní zadání a program upřesňuje vedoucí práce, přičemž jsou preferovány vlastní lokality navržené studentem (případně vedoucí lokalitu doporučí).
Literatura 
[1]  Studijní materiály závisí na tématu bakalářské práce. Základní literatura a zdroje jsou uvedené v zadání bakalářské práce. Další materiály jsou doporučeny vedoucím práce v průběhu konzultací.
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 100ODPR v některém z předchozích semestrů
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování některého předmětu ze skupiny (127PZ01, 141PZ01, 142PZ01, 143PZ01) v předchozích semestrech
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování některého předmětu ze skupiny (101PZ02, 125PZ02, 127PZ02, 133PZ02, 135PZ02, 136PZ02, 137PZ02, 141PZ02, 142PZ02, 143PZ02, 144PZ02, 154PZ02, 155PZ02, 220PZ02) v předchozích semestrech
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, bakalářská práce (BZ201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, bakalářská práce (BZ202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )