Bakalářská práce

Kód předmětu: 127BPAA
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 24 kred.
Rozsah výuky: 0+16
Web předmětu: https://uzemi.eu/pro-studenty/bakalarske-studium/bakalarska-prace/

Anotace(semestr B231)
První kvalifikační práce - samostatná odborná práce studenta, většího rozsahu - ukončující bakalářský stupeň studia. Obhajoba bakalářské práce je jednou ze součástí státní závěrečné zkoušky.
Obsah 
Tématem bakalářské práce je urbanistická studie skupiny rodinných domů včetně řešení parteru (zahrady a veřejného prostranství) a technické infrastruktury s dopracováním do vybraného zadaného detailu. Konkrétní lokalitu a program upřesňuje vedoucí práce, přičemž jsou preferovány vlastní lokality navržené studentem (případně vedoucí lokalitu doporučí). Vedle vedoucího práce se na konzultacích podílí dle potřeby další specializovaní pracovníci katedry (zeleň, technická infrastruktura, architektura).
Literatura 
[1]  Studijní materiály závisí na tématu bakalářské práce. Základní literatura a zdroje jsou uvedené v zadání bakalářské práce. Další materiály jsou doporučeny vedoucím práce v průběhu konzultací.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, bakalářská práce (BA20180800_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )