Diplomová práce

Kód předmětu: 127DPM
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 30 kred.
Rozsah výuky: 0+24
Web předmětu: https://uzemi.eu/pro-studenty/magisterske-studium/diplomova-prace/

Anotace(semestr B231)
Kvalifikační práce ukončující magisterský stupeň studia. Katedra zadává diplomové práce ve studijním programu Architektura a stavitelství (zaměření Architektura a urbanismus) a Stavební inženýrství, oboru Inženýrství životního prostředí.
Obsah 
Tématem diplomové práce (127DPM) ve studijním programu Architektura a stavitelství je urbanistické řešení zadané lokality včetně návrhu řešení technické infrastruktury. Výběr zadání obvykle navazuje na předdiplomní projekt (127AMG2), jehož náplní je urbanistické řešení vztahově složitějších území, na které diplomní projekt navazuje detailním návrhem architektonické koncepce souboru nebo dokonce objektu vč. dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství a zeleně. Po domluvě s vedoucím je možné řešit i jiný typ urbanistické či krajinářské úlohy (širší koncepce i větší detail).
Témata diplomové práce pro obor Inženýrství životního prostředí se týkají vybraných otázek územního a krajinného plánování, městského inženýrství či urbanistické tvorby. Práce je zaměřena na prokázání znalostí postupů v územním a krajinném plánování, zejména podrobné analýzy území, vyhodnocení a aplikace znalostí a poznatků v návrhu dalšího rozvoje území. Pro zadání diplomových prací spolupracuje katedra s orgány státní správy, obecními úřady, městskými úřady i soukromou sférou, tak, aby studenti zpracovávali reálné úkoly vycházející z potřeb praxe. Přípravu pro zpracování diplomové práce představuje předmět Projekt (127DISZ), který lze chápat jako předdiplomní projekt. Student už mívá vybraného vedoucího a téma diplomové práce a v rámci Projektu koná přípravné a analytické práce.
Literatura 
[1]  Studijní materiály závisí na tématu diplomové práce. Základní literatura a zdroje jsou uvedené v zadání diplomové práce. Další materiály jsou doporučeny vedoucím práce v průběhu konzultací.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus (NA20190002), skupina Architektura a stavitelství, diplomová práce (NA20190402_1), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán obor Inženýrství životního prostředí (NZ201900_99), skupina obor Inženýrství životního prostředí, diplomová práce (NZ20160300_1), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )