Projekt 1

Kód předmětu: 127PZ01
Garant předmětu: Ing. Václav Jetel, Ph.D., Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: https://uzemi.eu/pro-studenty/bakalarske-studium/127pz01/

Anotace(semestr B232)
Výuka ve spolupráci s ostatními katedrami, příprava studenta na bakalářskou práci pod vedením katedry na níž bude práce realizována, nejlépe přímo u vedoucího bakalářské práce. Příprava podkladů a iniciační projekt, na který bakalářská práce navazuje.
Obsah 
Náplní předmětu je provedení komplexní územní analýzy zvoleného území sídla malé velikosti – počet obyvatel cca 200 - 1000. Nezbytnou součástí analýzy je osobní terénní průzkum, proto by se mělo jednat o sídlo pro studenta dobře dopravně dostupné, ideálně sídlo, které již alespoň částečně poznal (bydliště apod.). Důležité je zastoupení více funkcí sídla v řešeném území, proto nejsou vhodné monofunkční části velkých měst, jako jsou sídliště, historická jádra apod.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
[2]  Vyhláška č. 500/2006 Sb.
[3]  Metodický návod k příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, projekt, 6. semestr (BZ20190600_1), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, projekt, 6. semestr (BZ202006_1), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )