Urbanistická a krajinářská kompozice

Kód předmětu: 127UKKO
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+0
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Anotace(semestr )
Předmět představuje vybrané kapitoly z urbanistické a krajinářské kompozice a teorie urbanismu jako základ urbanistické a krajinářské tvorby (obraz města, prostředí města, vnímání, krajinná kompozice, komponovaná krajina, kulturní dominanty, fenomén zahrady v historickém kontextu a pod.). Cílem předmětu je komplexní pohled na urbanistickou a krajinářskou tvorbu jako na tvorbu prostředí. Teoretický základ a kvalitní analýza stávajících měst a krajiny jsou následně předpokladem úspěšné praktické tvorby. Rozšiřuje se tím obsah základních urbanistických předmětů z bakalářského studia. Teoretické otázky doplňují příklady z historie a ukázky různých urbanistických analýz. Zaměřuje se především na téma vývoje urbanistické formy Prahy, jejích vybraných částí (Dejvice, Karlín), aspekty jejich plánování (regulačním komise) a některé specifické otázky (výškové budovy). Základní sadu přednášek doplňuje několik rozšiřujících témat přizvaných externích přednášejících.
Obsah 
#ředmět je pojat jako soubor přednášek řady odborníků k různým vybraným otázkám urbanistické a krajinářské kompozice. Navazuje na základní kurz urbanistické kompozice v předmětu Urbanismus 2 (127UR2B) a krajinářské kompozice, která bude v základní šíři pojednána v předmětu Krajinářská architektura a životní prostředí (127KAZP). Představuje vybrané kapitoly z urbanistické a krajinářské kompozice a teorie urbanismu jako základ urbanistické a krajinářské tvorby (obraz města, prostředí města, vnímání, krajinná kompozice, komponovaná krajina, kulturní dominanty, fenomén zahrady v historickém kontextu a pod.). Cílem předmětu je komplexní pohled na urbanistickou a krajinářskou tvorbu jako na tvorbu prostředí. Teoretický základ a kvalitní analýza stávajících měst a krajiny jsou následně předpokladem úspěšné praktické tvorby. Rozšiřuje se tím obsah základních urbanistických předmětů z bakalářského studia. Teoretické otázky doplňují příklady z historie a ukázky různých urbanistických analýz. Zaměřuje se především na téma vývoje urbanistické formy Prahy.
1. Vývoj urbanistické formy Prahy I - zadání samostatné práce
2. Vývoj urbanistické formy Prahy II
3. Výškové budovy v Praze
4. Vývoj plánování a utváření Dejvic – případová studie
5. Nejstarší města a jejich urbánní struktury
6. Dopady změny klimatu na města v minulosti
7. Symboly ve veřejném prostoru
8. Vývoj urbanistické formy českých vesnic
9. Sídelní struktura českého venkova se zaměřením na středověk
10. Komponovaná a poutní krajina – fenomény baroka
11. Okrašlovací hnutí - sady v hradebním pásu (Praha vs. Vídeň)
12. Lesy a jejich kulturní a historická hodnota (Kupka)
13. Shrnutí
Literatura 
[1]  HEXNER, Michal – NOVÁK, Jaroslav, Urbanistická kompozice. Praha: ČVUT, 1996.
[2]  KUPKA, Jiří, Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT, 2010.
[3]  CÍLEK, Václav. Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán, 2005.
[4]  GEHL, Jan. Život mezi budovami: užívání veřejných prostranství. Brno: Nadace Partnerství, 2000.
[5]  GEHL, Jan – Gemzoe, Lars. Nové městské prostory. Šlapanice: Era, 2002.
[6]  HRŮZA, Jiří. Města utopistů. Praha: Československý spisovatel, 1967.
[7]  KRIER, Léon. Architektura volba nebo osud. Praha: Academia, 2002.
[8]  LYNCH, Kevin. Obraz města. The image of the city. Praha: POLYGON, 2004.
[9]  NORBERG‐SCHULZ, Christian. Genius loci: krajina, místo, architektura. Praha: Dokořán, 2010.
[10]  SITTE, Camillo. Stavba měst podle uměleckých zásad. Praha: ABF, 1995.
[11]  STIBRAL, Karel. Proč je příroda krásná? Praha: Dokořán, 2005.
[12]  VALENTA, Josef. Scénologie krajiny. Praha: Kant pro AMU, 2008.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Učitelství stavebních předmětů pro střední školy (AKREDUC), skupina Učitelství stavebních předmětů, povinně volitelné předměty - skupina 3: obor (NU202302_1), dop. semestr 4 (pro akreditaci )
- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus (NA20190002), skupina zaměření Architektura a urbanismus, předměty zaměření (NA20190002_1), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )