Urbanistická tvorba a informační systémy

Kód předmětu: 127UTS
Garant předmětu: Ing. Václav Jetel, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://uzemi.eu/pro-studenty/magisterske-studium/127uts/

Anotace(semestr B232)
Kurs seznamuje v přednáškách studenty se současnými trendy urbanistické tvorby a využívání geografických informačních systémů ke zpracování nástrojů územního plánování. Ve cvičeních pak studenti získávají praktické dovednosti při zpracování reálných úloh, které řeší územní plánovači.
Obsah 
Předmět je složen z přednášek a cvičení.
Přednášky jsou členěny podle jednotlivých nástrojů územního plánování a doplněny tématy, které úzce souvisejí s problematikou techniky územního plánování.
Cvičení absolvují studenti v počítačové učebně, kde zpracovávají jednotlivé praktické územně plánovací úlohy.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  HRŮZA, J. Stavitelé měst. Praha: Agora, 2011.
[2]  TUČEK, J. Geografické informační systémy: principy a praxe. Praha: Computer Press. 1998.
[3]  KOLÁŘ, J. Geografické informační systémy 10. Praha: ČVUT, 2003.
Doporučená literatura:
[4]  JANATKA, M. Pravomoc a odpovědnost subjektů suburbanizace. Praha: ČVUT, 2010.
[5]  MAIER, K. (ed.): Urbanistická čítanka 1. Praha: ČKA, 2000.
[6]  MAIER, K. (ed.): Urbanistická čítanka 2. Praha: ČKA, 2003.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus (NA20190002), skupina zaměření Architektura a urbanismus, předměty zaměření (NA20190002_1), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )