Veřejná infrastruktura sídel

Kód předmětu: 127VEIS
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 3+2
Web předmětu: https://uzemi.eu/pro-studenty/bakalarske-studium/127veis/

Anotace(semestr )
Cílem předmětu je seznámit studenty s prací urbanisty a územního plánovače při navrhování koncepcí veřejné infrastruktury.
Obsah 
Kurs obsahuje přednášky a cvičení.
V přednáškách se student seznámí s normovými a doporučovanými požadavky na tvorbu koncepcí veřejné infrastruktury.
Cvičení slouží k prověření znalostí při pasportizaci vybraného veřejného prostranství.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  VYORALOVÁ, Zuzana a Petr HRDLIČKA. Technická infrastruktura měst a sídel. V Praze: ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05202-0.
[2]  MELKOVÁ, Pavla. Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2014. ISBN 978-80-87931-09-7.
Doporučená literatura:
[3]  Smart cities: foundations, principles, and applications. Editor Houbing SONG, editor Ravi SRINIVASAN, editor Tamim SOOKOOR, editor Sabina JESCHKE. Hoboken, NJ: Wiley, 2017. ISBN 978-1-119-22639-0.
[4]  SVÍTEK, Miroslav a Michal POSTRÁNECKÝ. Města budoucnosti. Praha: Nadatur, 2018. ISBN 978-80-7270-058-5.
[5]  MELKOVÁ, Pavla. Strategie rozvoje veřejných prostranství hlavního města Prahy: návrh. Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Sekce detailu města, Kancelář veřejného prostoru, 2014. ISBN 978-80-87931-12-7.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, 5. semestr (BZ201905), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, 5. semestr (BZ202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )