Územní management

Kód předmětu: 127YUZM
Garant předmětu: Ing. Václav Jetel, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2
Web předmětu: https://uzemi.eu/pro-studenty/magisterske-studium/127yuzm/

Anotace(semestr B232)
Studenti si v rámci přednášek osvojí znalosti z organizace územně samosprávných jednotek, a to především s důrazem na pochopení managementu obcí. Vedle samotného územního rozvoje je kladen důraz na pochopení finančních vazeb ve vztahu ke státnímu rozpočtu, na zajištění nezbytných služeb orientovaných především na veřejnou infrastrukturu a ekonomická hlediska územního rozvoje. Přednášky jsou doplněny minimálně jednou exkurzí na vybrané radnici a obecním úřadu. Cvičení je koncipováno jako urbanistický projekt rozvojové lokality se simulací skutečného vedení projektu s participací.
Obsah 
1. Kurs se skládá z přednášek a cvičení.
2. Obsahem přednášek jsou témata spojená s územním managementem, který vykonávají zástupci veřejných samospráv.
3. Cvičení se zaměřují na urbanistickou tvorbu s cílem vyhodnotit dopady do území a zohlednit podmínky územního managementu.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
[2]  Zákon č. 129/2000 Sb., zákon o krajích
[3]  Zákon č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze
[4]  Sustainable economic development: green economy and green growth, Leal Filho W., Cham: Springer International Publishing, 2017. ISBN: 978-3-319-45081-0
Doporučená literatura:
[5]  Zákon č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Inženýrství životního prostředí (NZ201900_99), skupina obor Inženýrství životního prostředí, povinně volitelné předměty (NZ20160200_2), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - životní prostředí (NZ2023), skupina Stavební inženýrství - životní prostředí, PV předměty, 2. semestr (NZ20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )