C# 2 - Advanced Application Development

Kód předmětu: 128CS2
Garant předmětu: Ing. Miroslav Sůra, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr B232)
Synopsis: Students will get more familiar with one (C#) of the most popular programming language of the C-family languages, where next to C# also the Java is a member. Students will pursue themes like advanced usage and design of objects, user class libraries and re-use of objects in application development, as well as design patterns and application architecture.
Obsah 
Abstract: Students will get more familiar with one (C#) of the most popular programming language of the C-family languages, where next to C# also the Java is a member.
Students will pursue themes like advanced usage and design of objects, user class libraries and re-use of objects in application development, as well as design patterns and application architecture.
Students are supposed to develop some application during the course, by their choice and extent.
Literatura 
[1]  Any.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, Optional subjects, 7-8th semester (BD20200700_2), dop. semestr 8 (valid from 2020/21 to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2023), skupina Civil Engineering, Optional subjects, 7-8th semester (BD20230700_2), dop. semestr 8 (valid from 2023/24 )