Operační výzkum a matematické modely v technologii

Kód předmětu: 128OVMT
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Obsah 
1. Přehled optimalizačních metod operačního výzkumu. Principy tvorby modelů v operačním výzkumu. Formulace optimalizačních úloh se zaměřením na aplikace ve stavebnictví.
2. Metody pro lineární optimalizaci s jedinou kriteriální funkcí. Úvod do lineárního programování. Simplexová metoda.
3. Parametrické a celočíselné lineární programování
4. Formulace praktických úloh vedoucích na dopravní úlohu. Nalezení počátečního základního řešení dopravní úlohy. Nalezení optimálního řešení dopravní úlohy (metoda MODI)
5. Náhodné procesy.
6. Teorie hromadné obsluhy. Aplikace teorie hromadné obsluhy
7. Generování náhodných čísel. Generování hodnot náhodných veličin s daným rozdělením. Simulace metodou Monte Carlo.
8. Tvorba simulačních modelů.
9. Deterministické modely teorie zásob. Stochastické modely teorie zásob. Aplikace simulace metodou Monte Carlo v teorii zásob.
10. Modely volby a obnovy zařízení. Aplikace modelů volby a obnovy zařízení v technologii staveb.
11. Dynamické programování. Bellmanův princip optimality.
12. Klasifikace rozhodovacích situací. Jednokriteriální a vícekriteriální optimalizace. Teorie her.
13. Metody vícekriteriální optimalizace a vícekriteriálního rozhodování.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Demel, J.: Operační výzkum. kix.fsv.cvut.cz/~demel/ped, Praha 2021
Doporučená literatura:
[2]  Jablonský, J.: Operační výzkum. Professional Publishing, Praha 2011, ISBN 978-80-86946-44-3
[3]  Hillier, F.S., Lieberman, G.J.: Introduction to Operations Research (tenth edition). McGraw-Hill 2015, ISBN 978-1-259-25318-8
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (NR2023), skupina Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, PV předměty - oborový (NR20230100_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )