Process Modeling for BIM

Kód předmětu: 128PMDB
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 1+2
Web předmětu: http://kix.fsv.cvut.cz/wiki/doku.php/en/bcmgr/128pmdb

Anotace(semestr B231)
Fundamental terms from fields of information management, business process management, and BIM. General business process modeling using Business Process Model and Notation (BPMN) and Unified Modeling Language (UML). Advanced Business Process models - collaboration of processes and choreography diagrams, Adaptation of business process modeling languages for modeling of BIM processes in BIM Execution Plan (BEP) - using BPMN for modeling of BIM overview map and detailed BIM uses map, process modeling for Information Delivery Manual (IDM). Other uses of process modeling methods in civil engineering. Basics of data formats for BIM - IFC/STEP, Express modeling language.
Obsah 
Fundamental terms, Building information modeling, BIM Execution Plan (BEP), Information Delivery Manual (IDM), Process modeling using Business Process Model and Notation (BPMN) and Unified Modeling Language (UML), Advanced Business Process models - Collaboration of processes and choreography diagrams, BIM execution plan - BIM goals and BIM uses. Using BPMN for modeling of BIM overview map and detailed BIM uses map, process modeling for Information Delivery Manual, Data formats for BIM - IFC/STEP, Express modeling language, relational databases
Literatura 
[1]  ARLOW, J.: UML 2 and the unified process: practical object-oriented analysis and design, 2005
[2]  AMBLER, S.: The elements of UML 2.0 style, 2005
[3]  Business Process Model and Notation (BPMN). Documents Associated with Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0, 2011
[4]  Building Information Modeling Execution Planning Guide. BIM Execution Planning, 2010
[5]  Information Delivery Manual Guide to Components and Development Methods, 2010
[6]  http://www.buildingsmart-tech.org/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering, branch Building Structures (ND202100_99), skupina Building Structures, facultative subjects (ND20210100_2), dop. semestr 2 (valid up to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (ND2023), skupina Civil Engineering, Optional subjects, 2nd semester (ND20230200_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )