Teorie grafů

Kód předmětu: 128TG
Garant předmětu: doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Teorie grafů - základní pojmy, formulace grafových úloh, základní algoritmy řešení se zřetelem na efektivnost výpočtu.
Obsah 
Základní pojmy, sled, tah, cesta,
grafové modely reálných problémů, eulerovské tahy,
algoritmy prohledávání do šířky a do hloubky,
souvislost, silná souvislost,
acyklické grafy, topologické uspořádání,
stromy a kořenové stromy,
úloha o minimální kostře,
nejkratší cesty,
toky v sítích,
párování, přiřazovací úloha,
hamiltonovské cesty a kružnice,
nazávislost, barevnost, kliky,
rovinné grafy.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha, ISBN 80-200-0990-6; 2. vydání vlastním nákladem 2015, ISBN 80-260-7684-1
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 1. semestr (NH20230001_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GMP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 1. semestr (NH20180001_1), dop. semestr 1 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2021 a 2022 )