Ateliér architektonické kompozice

Kód předmětu: 129AAKO
Garant předmětu: doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 0+3
Web předmětu: https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129aako/

Anotace(semestr )
Studenti se učí na jednoduchých abstraktních úlohách aplikovat poznatky získané zejména v předmětu Úvod do navrhování architektury. Zásady kompozice formy a prostoru . Idea a forma abstraktní plošné a prostorové kompozice. Fyzický model jako forma ověřování kompozičních záměrů.
Obsah 
Ateliér architektonické kompozice je první ateliér přímo směřovaný k budoucí projektové činnosti v ateliérech následujících. Od nich se ale zásadně odlišuje, a to absencí konkrétních podmínek pro řešení jednotlivých úloh. Zadání a práce v ateliéru je v abstraktní poloze, která umožňuje rozvíjet kreativitu bez dalších znalostí nutných k řešení úkolů na konkrétní bázi. Ateliér se věnuje formě architektonického díla.
Obsah předmětu (v blocích):
1. Zadání - interpretace zadání způsobem umožňujícím jeho rychlé pochopení
2. - 3. Tvůrčí rešerše a diskuse o architektuře - formou diskuzí, promítání, návštěvy výstavy apod., podpora vyjadřovacích schopností, analýza zadání.
4. - 10. Práce na zadaných úlohách, ve variantách a s využitím pracovních modelů pro ověření finálního konceptu řešení.
11. - 13. Práce na finálním výkrese a modelu.
Literatura 
[1]  Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architect+ apod.)
[2]  Dvořák, V.; Tichý, L.: Architektonická kompozice. Praha, nakladatelství ČVUT v Praze, 1991.
[3]  Samara, T.: Grafický design, Slovart, 2016, ISBN 978-80-7529-046-5.
[4]  Kandinsky W.: Puknt und Linie zu Fläche, Taschen, 1986.
[5]  Hégr, M.: Výstavba obrazu z výtvarného hlediska, 1944, Umělecká beseda, Praha.
[6]  Publikace o současné architektuře a architektuře 20. století.
[7]  Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design.
Návaznosti 
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 124BPAA v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 125BPAA v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 127BPAA v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 129BPAA v dalších semestrech
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 1. semestr (BA20150100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina Architektura a stavitelství, 1. semestr (BA20150100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )