Architectural CAD Modelling 2

Kód předmětu: 129ACM2
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 0+3
Web předmětu: https://mobility.cvut.cz/prospectus/FCE/129ACM2.html

Anotace(semestr B231)
The subject enhances and develops skills acquired in the basic course 129ACM1. The course is focused on methods and tools for creating of complicated shapes and library elements.
Obsah 
The subject enhances and develops skills acquired in the basic course 129ACM1. The course is focused on methods and tools for creating of complicated shapes and library elements.
Literatura 
[1]  GDL Reference Guide
[2]  GDL Cookbook V4
[3]  Object Making with ArchiCAD
[4]  ArchiCAD tutorials, webinars, online seminars: http://www.graphisoft.com/education/training_guides/
[5]  ArchiCAD Talk Forum: http://archicad-talk.graphisoft.com/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Building Structures (BD201700_08), skupina Building Structures, Optional Subjects, 7-8th semester (BD20170700_2), dop. semestr 8 (valid from 2017-18 up to 2019-20 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Building Structures, Optional Subjects, 7-8th semester (BD20200700_2), dop. semestr 8 (valid from 2020-21 )