Architectural CAD Modelling 2

Kód předmětu: 129ACM2
Garant předmětu: Ing. arch. Vojtěch Dvořák
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 0+3
Web předmětu: https://mobility.cvut.cz/prospectus/FCE/129ACM2.html

Anotace(semestr B241)
The subject enhances and develops skills acquired in the basic course 129ACM1. The course is focused on methods and tools for creating of complicated shapes and library elements.
Obsah 
The subject enhances and develops skills acquired in the basic course 129ACM1. The course is focused on methods and tools for creating of complicated shapes and library elements.
Literatura 
[1]  GDL Reference Guide
[2]  GDL Cookbook V4
[3]  Object Making with ArchiCAD
[4]  ArchiCAD tutorials, webinars, online seminars: http://www.graphisoft.com/education/training_guides/
[5]  ArchiCAD Talk Forum: http://archicad-talk.graphisoft.com/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, Optional subjects, 7-8th semester (BD20200700_2), dop. semestr 8 (valid from 2020/21 to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2023), skupina Civil Engineering, Optional subjects, 7-8th semester (BD20230700_2), dop. semestr 8 (valid from 2023/24 )