Ateliér tvorby - magisterský 1

Kód předmětu: 129AMG1
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 14 kred.
Rozsah výuky: 0+12

Anotace(semestr )
Architektura už nejen jako objekt ale v měřítku a v komplexním rámci vystavěného prostředí, architektura artikulující veřejný prostor a v jeho kontextu artikulovaná, architektura jako poiésis, fenomén udržitelného rozvoje a fenomén ekonomický; architektura jako výsledek komprehensivního a komplexního tvořivého procesu, který by sám sebe ochudil, pokud by přehlížel a zříkal se nejnovějších příspěvků informačních technologií, jmenovitě technologií virtuální reality a strojového učení.
Obsah 
Tématy ateliéru AMG1 jsou rozvoj a regenerace vystavěného prostředí cestou rekonstrukcí, přestaveb, konverzí a dostaveb urbánních enkláv, nevyužitých průmyslových areálů i lokalit stavebně-historického odkazu. Společné pro všechna témata je východisko veřejného prostoru, náhled urbánní komunikace, udržitelný rozvoj jako inherentní téma rozvoje vystavěného prostředí a prostorové (nikoliv objemové) pojetí architektury.
Interiér (vybraných prostorů) stejně jako venkovní prostor, navazující na budovy, nejsou dodatečnou úlohou – jsou nedílnou součástí architektury.
Výstupem práce studentů v předmětu je komplexní architektonická studie, reprezentovaná postery a fyzickým modelem a/nebo videoprojekcí, případně možností imersivní prohlídky virtuálního dvojčete navržené architektury.
Literatura 
[1]  Jako součást analytické práce studenti (ve skupinách) naleznou, shromáždí a vyhodnotí specifické i obecné studijní materiály nad rámec níže uvedené literatury.
[2]  ŠOUREK, Michal, (13) Public Space in Sustainable Development Context | Michal Šourek - Academia.edu https://www.academia.edu/19493936/Public_Space_in_Sustainable_Development_Context
[3]  ŠOUREK, Michal, (13) Europe, Architecture, Shared Vision | Michal Šourek - Academia.edu https://www.academia.edu/43577185/Europe_Architecture_Shared_Vision
[4]  ŠOUREK, Michal, Virtuální dvojčata architektury: Singularita profese i oboru. příspěvek ve sborníku přednášek konference Architektura v perspektivě 22. k dispozici v.pdf
[5]  ŠOUREK, Michal, (13) Architecture on the Brink of a Revolution: Spaces, Technologies, and Investors | Michal Šourek - Academia.edu https://www.academia.edu/65866670/Architecture_on_the_Brink_of_a_Revolution_Spaces_Technologies_and_Investors
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a stavitelství (NA20190001), skupina zaměření Architektura a stavitelství, předměty zaměření (NA20190001_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Ochrana a obnova památek (NA20190003), skupina zaměření Ochrana a obnova památek, předměty zaměření (NA20190003_1), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )