Atelier architektonické tvorby 3

Kód předmětu: 129ATA3
Garant předmětu: Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 10 kred.
Rozsah výuky: 0+8

Anotace(semestr B232)
Ateliérová tvorba je předmětem, ve kterém studenti spojují poznatky z širokého spektra architektonických oborů s vlastním názorem a uměleckou kreativitou. V tomto třetím projekčním ateliéru se studenti zabývají různými typy občanských staveb se složitější obsluhou a ambiciózním provozem se složitějšími vztahy. Po široké diskusi, reflexi a posouzení staveb postavených na podobná témata studenti předkládají vlastní návrhy ve formě architektonické studie.
Obsah 
Tématem ateliéru je budova většího rozsahu s více provozními okruhy v konkrétním prostředí. Jde o budovu běžného druhu občanské vybavenosti střední velikosti. Nedílnou součástí zadání je navazující venkovní veřejný prostor. V rámci předmětu si studenti rozšiřují též znalosti počítačové grafiky a BIM modelování na konkrétní případové studii.

1. Představení a seznámení se zadáním, typologický úvod ke zvolenému druhu stavby. Diskuze. Rozjezdové úlohy,
2. Návštěva řešené lokality. Průzkumy a rozbory na místě. Doplnění a zpřesnění rámcového zadání.
3. Prezentování aktuální architektury (studenti), vyhodnocení rešerší, analýz místa a typologie.
4. Urbanistické řešení, koncepční modely, varianty řešení.
5. Koncepční modely, varianty řešení.
6. Konkrétní architektonický návrh budovy na základě konceptuálního modelu, se všemi nezbytnými atributy návrhu.
7. Individuální ateliérová prezentace rozpracovaných projektů – analýzy lokality, koncept architektonického a technického řešení.
8. Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace.
9. Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace.
10. Rozpracování architektonického návrhu – individuální a skupinové konzultace.
11. Individuální ateliérová prezentace projektů.
12. Finální konzultace návrhu, po obsahové a grafické stránce.
13. Finální konzultace návrhu, po obsahové a grafické stránce.
Literatura 
[1]  Pražské stavební předpisy
[2]  Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
[3]  Periodika, zejména: Wettbewerb aktuell, Detail, Architekt, Stavba,...
Návaznosti 
Tento předmět může při kontrole studijního plánu nahradit předmět 129AT03
------
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 124BPAA v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 125BPAA v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 127BPAA v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 129BPAA v dalších semestrech
Tento předmět může být při kontrole studijního plánu nahrazen předmětem 129IDS2
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina volba atelieru, 6. semestr (BA20190600_1), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina volba atelieru, 6. semestr (BA20190600_1), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )