Atelier tvorby - konstrukční

Kód předmětu: 129ATV4
Garant předmětu: Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 9 kred.
Rozsah výuky: 0+6

Anotace(semestr )
Náplní ateliéru ATV4 je rozpracování vybrané architektonické studie z ATV 1 (bytové stavby), ATV2 (malá občanská stavba) nebo ATV3 (velká občanská stavba) do podrobného konstrukčního, materiálového a technologického řešení stavby či vybrané části včetně stavebních a architektonických detailů. Součástí výstupů je předběžného statický návrh budovy nebo její části a koncept TZB. Kromě architektonického konceptu je speciální pozornost je věnována stavebně energetické koncepci, komplexní kvalita budovy včetně udržitelné výstavby a kvality vnitřního prostředí.
Obsah 
Analýza projektu, stavebně technická dokumentace budovy nebo její části, poster.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Příslušné vyhlášky a normy, zejména ČSN 01 3420, skripta a učebnice kateder konstrukcí pozemních staveb, betonových a zděných konstrukcí, ocelových a dřevěných konstrukcí, technických zařízení budov.
[2]  Hazucha J. Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy, Stavitel, 2016
Doporučená literatura:
[3]  Firemní literatura, katalogy stavebních konstrukcí, prvků a hmot.
Návaznosti 
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 124BPAA v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 125BPAA v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 127BPAA v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 129BPAA v dalších semestrech
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 7. semestr (BA20150700), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina Architektura a stavitelství, 7. semestr (BA20150700), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )