Atelier architektonické tvorby - základní 2

Kód předmětu: 129ATZ2
Garant předmětu: Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129atz2/

Anotace(semestr )
Atelier architektonické tvorby základní 2 navazuje na Atelier architektonické tvorby základní 1. Stěžejní náplní předmětu je rozšíření aplikace procesu architektonického navrhování o otázky typologické a ergonomické. Hlavním cílem výuky v obecné rovině je spolu s dalším rozvojem kreativity také ovládnutí postupů architektonického navrhování, osvojení si pracovních návyků a rozvržení projektové práce aplikované na zadání menšího rozsahu. Konkrétním cílem práce je návrh drobné stavby, typologicky specifikované, s prvkem bydlení.
Obsah 
Rámcový program semestru:
1. Zadání: představení a interpretace zadání způsobem umožňujícím jeho rychlé pochopení.
2. Analýza zadání, prostředí a dalších souvislostí, tvůrčí a typologická rešerše.
3. Tvůrčí a typologická rešerše, diskuse o architektuře, práce na konceptu, prověřování variant.
4. Práce na konceptu, prověřování variant, diskuze o architektuře.
5. Práce na konceptu, prověřování variant, 1. kontrola rozpracovanosti - stabilizace konceptu.
6. Rozpracování návrhu.
7. Rozpracování návrhu.
8. Rozpracování návrhu.
9. Rozpracování návrhu.
10. Rozpracování návrhu.
11. 2. kontrola rozpracovanosti, dokončování finálního návrhu.
12. Práce na finální prezentaci návrhu - výkres a model.
13. Práce na finální prezentaci návrhu - výkres a model.

Případné úpravy harmonogramu jsou v kompetenci vedoucích jednotlivých ateliérů.
Literatura 
[1]  Zahraniční odborná periodika zaměřená na současnou světovou architekturu:
[2]  A10 - new Eropean architecture, The Architecture Review, Wetbewerbe Aktuel, Detail ad.
[3]  Česká odborná periodika zaměřená na současnou světovou a Českou architekturu:
[4]  Architect+, Era 21 ad.
[5]  Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design, např.:
[6]  http://www.archiweb.cz/, https://www.archdaily.com/, http://www.archplus.net, https://www.detail-online.com/, https://www.dezeen.com/, http://www.landezine.com/, http://www.baunetz.de/, https://www.nextroom.at
[7]  Publikace o současné architektuře.
Návaznosti 
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 124BPAA v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 125BPAA v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 127BPAA v dalších semestrech
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 129BPAA v dalších semestrech
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 3. semestr (BA20150300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )