Bakalářská práce

Kód předmětu: 129BPAA
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 24 kred.
Rozsah výuky: 0+16
Web předmětu: https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129bpa/

Anotace(semestr B222)
Bakalářská práce je základní částí SZZ. Student v ní prokazuje erudici, kreativitu a samostatnost. Každý bakalář architektury oboru A+S FSv ČVUT by měl umět navrhnout kvalitní stavbu rozsahem a složitostí odpovídající rodinnému domu. Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu na konkrétním místě dle zadání vedoucího práce, s důrazem na kontext a individualitu zpracovatele při zohlednění požadavků na nízkou energetickou náročnost.
Obsah 
Návrh rodinného domu. Obsah práce přesně specifikuje písemné zadání, které obdrží student od vedoucího práce v prvním týdnu semestru.
Literatura 
[1]  Závazné vyhlášky (Obecné technické požadavky na výstavbu resp. Pražské stavební předpisy)
[2]  ČSN
[3]  Vyhláška o dokumentaci staveb
[4]  Další obecně-závazné předpisy podle doporučení vyučujícího
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, bakalářská práce (BA20180800_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )