Dějiny architektury 2

Kód předmětu: 129DA02
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+0
Web předmětu: https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129de2a/

Anotace(semestr )
Předmět DA2 je druhou sérií přednášek předmětu dějin architektury. Má studentovi poskytnout základní historický přehled architektury středovku a novověku s přesahy do pozdějších epoch. Je dotován 2 hodinami týdně. Základem přednášek je seznámit studenta nejen s dějinami středověké a raně novověké architektury ale i s teoretickými díly renesančních architektů.
Obsah 
Předmět je pokračováním DA1. Představuje přehled středověké, renesanční a barokní architektury v souvislosti s vývojovou relevancí historických období k novověké a moderní architektuře. Zabývá se zejména architekturou karolínského dvora, francouzskými gotickými katedrálami, renesanční a barokní architekturou Itálie i nejvýznačnějšími stavbami českých zemí. Mimoevropské tvorby se dotýká jen okrajově. Cyklus je ukončen závěrem baroka a pronikáním myšlenek osvícenství do architektury v 18. století.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Kol. aut., Románské umění, nakladatelství Slovart, Praha 2006.!
[2]  Kol. aut., Gotika, nakladatelství Slovart, Praha 2000.
[3]  Kol. aut., Italská renesance, nakladatelství Slovart, Praha 2000.
[4]  Kol. aut., Baroko, nakladatelství Slovart, Praha 1999.
[5]  Kol aut., Dějiny českého výtvarného umění I/1 - VI/2, Praha 1984 – 2007
[6]  Pijoan, J., Dějiny Umění. Praha 1977
Doporučená literatura:
[7]  Biegel R., Bachtík J., Macek, P., Barokní architektura v Čechách. Praha 2015
[8]  Blažíček O.J., Sochařství baroka v Čechách, Praha 1958
[9]  Kol. aut., Sláva barokní Čechie I., II., Praha 2001
[10]  Kol. aut., Umění italské renesance, Praha 1996
[11]  Martindale A., Člověk a renesance, Praha 1971
[12]  Mencl V., Česká architektura doby lucemburské, Praha 1948
Studijní pomůcky:
[13]  Blažíček, O. J. - Kropáček, J., Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991
[14]  Herout, J.: Staletí kolem nás, Praha 1981
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 6. semestr (BA20190600), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )