Dějiny architektury 3

Kód předmětu: 129DA03
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+0
Web předmětu: https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129de3/

Anotace(semestr )
Předmět se zabývá architekturou od klasicismu po postmodernu. Každá vývojová etapa je představena v širším společenském kontextu s důrazem na pochopení i teoretických východisek daných konceptů. Důraz je kladen na porozumění hlavních formálních znaků jednotlivých stylů a směrů, typologickému a konstrukčnímu vývoji, jejichž aplikace se předpokládá v budoucí architektonické praxi. Předmět se dotýká i vývoje urbanismu.
Obsah 
Předmět je pokračováním DA2. Představuje přehled kasicistní, historizující, eklektické i modernistické architektury a urbanismu. Zabývá se monograficky nejdůležitějšími jmény světové architektury dané epochy. Cyklus je ukončen hlavními jmény světové moderny.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Corbusier, Le : Za novou architekturu, Rezek 2005
[2]  Frampton, K.: Moderní architektura, kritické dějiny, Academia 2004
[3]  Johnson, P.: Zrození moderní doby. Devatenácté století. Academia 1998. B 2557
[4]  Pechar, J., Urlich, P.: Programy české architektury, Odeon 1981
[5]  Urlich, P.: Dějiny architektury 19. a 20. století, elektronické texty, přednášky
[6]  Vlček, P.: Dějiny architektury (neo)klasicismu a 19. století, ČVUT 2009
Doporučená literatura:
[7]  Dějiny českého výtvarného umění VI, Praha 2007
[8]  Švácha, R., Česká architektura a její přísnost, Praha 2004
Nezařazeno:
[9]   předmětu jsou k dispozici skripta prof. Urlicha v digitální podobě na konci semestru. Vybrané přednášky budou na konci semestru zavěšeny na TMS (LP) a k dispozici jsou stažené obrázky – přehled staveb.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 7. semestr (BA20150700), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )