Diplomová práce

Kód předmětu: 129DPM
Garant předmětu: doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D., prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 30 kred.
Rozsah výuky: 0+24
Web předmětu: https://k129.cz/predmety-magisterskeho-studia/129dpm/

Anotace(semestr B232)
Zadání diplomové práce vychází z před-diplomního projektu. Diplomní projekt je samostatná práce. V diplomové práci je na vybraný objekt nebo soubor objektů zpracována komplexně pojatá architektonická studie, doplněná o vybrané části dokumentace stupně DSP /DPS stavební části a koncept vybraných částí projektu profesí. U obhajoby musí student prokázat svou invenci architekta a reálnost svého návrhu.
Obsah 
Návrh objektu nebo souboru objektů. Obsah práce přesně specifikuje zadání, které obdrží student od vedoucího práce v prvním týdnu semestru.
Literatura 
[1]  Příslušné vyhlášky, předpisy a ČSN.
[2]  Periodika a monografie v souvislosti se zadáním.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a stavitelství (NA20190001), skupina Architektura a stavitelství, diplomová práce (NA20190401_1), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Ochrana a obnova památek (NA20190003), skupina Architektura a stavitelství, diplomová práce (NA20190401_1), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )