International Architectural Studio 2

Kód předmětu: 129IAS2
Garant předmětu: prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 0+6

Obsah 
--
Literatura 
--
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina volba atelieru, 5. semestr (BA20190500_1), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina volba atelieru, 4. semestr (BA20230400_1), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )