Nauka o budovách 1

Kód předmětu: 129NB01
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+1
Web předmětu: https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129nbo1-129nb2a/

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na základní typologii staveb pro bydlení, ubytování a veřejné stravování.
Obsah 
Stručný vývoj staveb pro bydlení, bydlení ve vztahu k sociální struktuře a charakteru práce. Soudobé tendence ve stavbách pro bydlení ve vztahu k charakteru místa a sídla. Základní typologické zákonitosti soudobého bydlení. Bydlení a ubytování - společné znaky a rozdíly. Členění staveb pro ubytování, charakteristika, rozdíly v uspořádání. Veřejné stravování - význam pro sociální i základní funkce. Členění provozu, základní hygienické nároky. Charakteristiky prostoru restaurací.
Literatura 
[1]  CSN 73 4301 Obytné budovy, Vyhl. 268-2009 Sb. - OTP, Vyhl. 23/2008Sb - Pož. ochr. staveb
[2]  HoReKa - standardy pro hotelová zařízení
[3]  Publikace, zaměřené na daný typ staveb (knihovna Katedry architektury, NTK, architektonické weby)
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 3. semestr (BA20150300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )