Nauka o budovách 3

Kód předmětu: 129NB03
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+1
Web předmětu: https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/nauka-o-budovach-3/

Anotace(semestr B231)
Přednášky jsou rozděleny na 3 témata - trvale udržitelná architektura, stavby pro průmysl a stavby pro zemědělství a vesnici. První část se věnuje stavbám z pohledu energetické náročnosti a trvalé udržitelnosti, druhá část je zaměřena na témata, související se zemědělstvím a specifiky vesnice, poslední část se zaměřuje na typologii průmyslových staveb, představených v historickém kontextu (stavby předindustriální a industriální) a s ohledem na jejich základní charakter výroby (stavby jednoúčelové, víceúčelové a kombinované). Součástí přednášek je i téma průmyslového dědictví, jeho identifikace, hodnocení a způsobů ochrany.
Obsah 
Předmět je poslední v řadě přednáškového cyklu, zaměřeného na stavby z hlediska typologie, obecné funkčnosti a širších souvislostí. Jeho obsah se využívá v atelierové tvorbě, ale zároveň tvoří základní součást všeobecné přípravy pro práci architekta. Jednotlivá temata jsou prezentována ve stručném vývoji, ale především na příkladech soudobých realizací.
Literatura 
[1]  Sýkora, J., Venkovský prostor II. - Územní plánování vesnice a krajiny (skriptum ČVUT), 2002
[2]  Beran, L., Valchářová,Vl., Pražský industriál, VCPD, Praha 2006
[3]  Beran, L., Valchářová,Vl., Industriál libereckého kraje, VCPD, Praha 2008
[4]  Dvořáková,E., Fragner.B., Šenberger.T., Industriál_paměť_východiska, Titanic/Grada, 2007
[5]  Hlaváček E., Architektura pohybu a proměn. Praha 1985. Vydal Odeon, 09/13.01-519-85
[6]  Šenberger T., Rekonstrukce výrobně-technických staveb k novým účelům, Praha 1995 (Rozpravy Národního technického muzea v Praze č. 137). Vydalo Národní technické muzeum v Praze, ISBN 80-7037-044-0
[7]  Zemánková H., Tvořit ve vytvořeném, Nové funkční využívání uvolněných objektů, vydal Vysoké učení technické v Brně, Akademické nakladatelství CERM, ISBN) VUT Brna) 80-214-2365-X, ISBN (CERM) 80-7204-281-5
[8]  Hlušičková H.,ed.), Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl I.–IV., Praha 2001–2004. ISBN 80-7277-042-X.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 5. semestr (BA20190500), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )