Současná architektura

Kód předmětu: 129SAR
Garant předmětu: doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: Viz stránky katedry.

Anotace(semestr B232)
Cílem předmětu je učinit si přehled o nejznámějších teoretických textech/východiscích, které formovaly názor na podobu architektury od 2. pol. 20. stol. do dnes. Předmět se zaměřuje na praktikující architekty, kteří svou tvorbu teoreticky reflektují, čímž se snaží dané téma co nejvíce přiblížit studentům. Student by tak měl získat komplexní představu o inspiračních zdrojích architektury a možných koncepcích současné architektury, lépe též pochopit jednotlivé architektonické styly. Cílem je též podpořit flexibilní, mezioborové vnímání architektury - jak z hlediska formy možných interpretací (výstav, film, site specific…), tak obsahu (další obory jako východisko interpretace - jazykověda, psychologie, sociologie, industriální archeologie…). Cílem předmětu je též naučit se slovně formulovat a kultivovat vlastní představy o architektuře a být schopen vnímat a podílet se na současné diskuzi.
Obsah 
Předmět se zaměřuje na teoretickou interpretaci současné architektury. Zjm. na praktikující architekty, kteří svou tvorbu teoreticky reflektují, čímž se vyučující snaží dané téma co nejvíce přiblížit studentům. Student by tak měl získat komplexní představu o inspiračních zdrojích architektury a možných koncepcích současné architektury, lépe též pochopit jednotlivé architektonické styly/směry. Cílem je též podpořit flexibilní, mezioborové vnímání architektury - jak z hlediska formy možných interpretací (výstav, film, site specific…), tak obsahu (další obory jako východisko interpretace - jazykověda, psychologie, sociologie, industriální archeologie…). Cílem předmětu je též naučit se slovně formulovat své názory a kultivovat vlastní představy o architektuře i být schopen vnímat a podílet se na současné diskuzi.
Literatura 
[1]  Frampton, K.: Moderní architektura. Kritické dějiny. Academia, Praha 2004.
[2]  Kruft, H. W.: Dejiny teórie architektúry. Pallas, Bratislava 1993.
[3]  Ševčík, O.: Programy a prohlášení architektů XX. století. Vydavatelství ČVUT, Praha 1999.
[4]  Urlich, P.: Klasický a abstraktní model v architektuře 20. století. Skripta ČVUT v Praze, Praha 1992.
[5]  Urlich, P.: Skripta k předmětu SAR (elektronicky).
[6]  Popelová, L.: Přednášky - vybrané (elektronicky).
[7]  Podrobný seznam literatury obdrží studenti v rámci předmětu.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a stavitelství (NA20190001), skupina Architektura a stavitelství, povinné předměty, 2. semestr (NA20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus (NA20190002), skupina Architektura a stavitelství, povinné předměty, 2. semestr (NA20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Ochrana a obnova památek (NA20190003), skupina Architektura a stavitelství, povinné předměty, 2. semestr (NA20190200), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )