Tradiční stavební technologie a profese

Kód předmětu: 129TSTP
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Anotace(semestr )
Přednáškový cyklus předmětu je zaměřen na stavebně-konstrukční zvyklosti tradičního městského stavitelství, vybraná řemesla vztažená k řešenému tématu a také na metodický návrh postupu citlivé památkové obnovy dotčených detailů historických staveb. Součástí přednášek budou vzorové příklady obnov a prezentace pracovníků z praxe zaměřené na jednotlivé tematické okruhy. Přednášky budou zaměřeny na následující stavební profese.
Obsah 
Součástí přednášek budou vzorové příklady obnov a prezentace pracovníků z praxe zaměřené na jednotlivé tematické okruhy. Přednášky budou zaměřeny na jednotlivé stavební profese. Součástí předmětu jsou exkurze a řemeslné workshopy, jejichž cílem je umožnit studentům vlastní zkušenost s konkrétním řemeslem.
1. Zedník.
2. Štukatér.
3. Tesař.
4. Stavební truhlář.
5. Kameník.
6. Zámečník.
7. Klempíř.
8. Pokrývač.
9. Technologie a materiály používané pro svislé a vodorovné konstrukce v lidovém stavitelství 1.
10. Technologie a materiály používané v lidovém stavitelství 2 (výplně otvorů, střešní krytina apod.).
11.-13. Exkurze: např. obnova sgrafitové výzdoby (Litomyšl), obnova barokního krovu (klášter Plasy), obnova kláštera Teplá apod. Workshop: např. skanzen lidové architektury (např. Veselý kopec, Zubrnice apod.), řemeslné workshopy v Centru stavitelského dědictví - truhlář, tesař, klempíř, štukatér a další. (Exkurze a workshopy organizovány dle aktuálních možností a nabídek.)
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  EBEL, M. Stavební zámečnictví, NTM 2021
[2]  HEJNÝ, L., EBEL, M. Stavební truhlářství a parketářství, NTM 2020
[3]  DIRLAM, M. Stavební truhlářství - tradice z pohledu dneška, Grada 2013
[4]  ŠTUMPA, B. a kolektiv. 100 osvědčených stavebních detailů – zednictví, Grada 2011
[5]  ŠTUMPA, B. a kolektiv. 100 osvědčených stavebních detailů – tradice z pohledu dneška, Grada 2010
[6]  JANDÁČEK, V., ČENSKÝ, A. Okenní a dveřní otvory - tradice z pohledu dneška, Grada 2005
[7]  ŠKABRADA, J. Lidové stavby – architektura českého venkova, Argo 2003
[8]  ŠTUMPA, B. a kolektiv. 100 osvědčených stavebních detail – klempířství a pokrývačství, Grada 2012
[9]  MIKULA, R., ŘIHÁK, M. Pokrývačství – tradice z pohledu dneška, Grada 2003
[10]  VONDRUŠKA, Š., OEHM, M. Zámečnictví - tradice z pohledu dneška, Grada 2004
[11]  PEŠTA, J. Rekonstrukce roubených staveb, Grada 2013
[12]  LUNGA, R., SOLAŘ J. Kostelní věže a zvonice, Grada 2010
[13]  VINAŘ, J. Historické krovy, Grada 2009
[14]  BALÍK, M. a kolektiv. 100 osvědčených stavebních detailů - ochrana proti vodě, Grada 2011
[15]  Kolektiv autorů. Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století - r. 2020, 2021, 2022, vol. 1. -3.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Učitelství stavebních předmětů pro střední školy (AKREDUC), skupina Učitelství stavebních předmětů, povinně volitelné předměty - skupina 3: obor (NU202302_1), dop. semestr 4 (pro akreditaci )
- studijní plán Architektura a stavitelství, zaměření Ochrana a obnova památek (NA20190003), skupina zaměření Ochrana a obnova památek, předměty zaměření (NA20190003_1), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )