Typologie budov PS

Kód předmětu: 129TYBC
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Předmět podává základní informace o principech vztahů mezi typologií stavby, její funkcí a výsledným uspořádáním, včetně vazeb na architektonický koncept a výsledné řešení.
Obsah 
1. Typologie jako základ tvorby dispozice, prostorová a funkční typologie
2. Ergonometrie, člověk jako měřítko. Vztah typologie a norem, vyhlášek a zákonů.
3. Forma - funkce - konstrukce a další aspekty formování stavby
4. Stavby pro bydlení a ubytování - základní zásady
5. Občanské stavby a jejich specifika, stavby bez bariér
6. Tvorba dispozice - od konceptu po realizaci
7. Rezerva
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Ernst Neufert - Navrhování staveb, Consultinvest Interna, 2000, ISBN 8090148662
[2]  A.Simitchová, V.Warke a kol. - Jazyk architektury, Slovart, 2015, ISBN 978-80-7529-034-2
Doporučená literatura:
[3]  Vyhláška MMR 398/2009Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Studijní pomůcky:
[4]  Online: http://apzp.cz/wp-content/uploads/2018/10/Publikace_Bydleni_bez_barier.pdf
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty dle předchozího Bc. studia, 2. semestr (NC20230201_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )