Úvod do navrhování architektury

Kód předmětu: 129UNA
Zakončení předmětu: ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 4+0
Web předmětu: https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129una/

Anotace(semestr )
Přednášky jsou rozděleny na dva okruhy. První je věnován architektonické kompozici, základům poznání využití kompozičních principů v architektonické tvorbě a pochopení jejich působení. Zabývá se rovněž dalšími klíčovými prostředky architektury, jako je struktura, barva, materiál. Všechny osvětlované atributy jsou představeny v základní, čisté podobě a dále jsou demonstrovány na existujících stavbách historické, ale především soudobé architektury. Druhý okruh je věnován problematice základních principů tvorby prostoru z hlediska dispozičních nároků, ergonometrie, kvality tvorby prostoru. Jedná se o úvod do pozdějších více specializovaných předmětů nauky o budovách. Všechny principy jsou představeny na příkladech především soudobé architektonické tvorby.
Obsah 
Obsahem předmětu je seznámení se základními pojmy, metodami, postupy a se základním legislativním rámcem v oboru architektura.
Literatura 
[1]  Dvořák, Václav; Tichý, Ladislav. Architektonická kompozice. Praha, nakladatelství ČVUT v Praze, 1991.
[2]  Krier, Rob. Elements of Architecture. Londýn, Architectural Design, 1983.
[3]  Gebrian, Pavel; Švácha, David; Lukeš, František; Vávra, Zikmund. Maskování kapacit. [online].
[4]  Jazyk architektury - A.Simitchová a V.Warke, ISBN 978-80-7529-034-2
[5]  Neufert, Ernst. Navrhování staveb, Consultinvest 2000.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 1. semestr (BA20150100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )