Architektonické kreslení 3

Kód předmětu: 129XA3K
Garant předmětu: doc. Akad. mal. Vratislav Ševčík
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 1 kred.
Rozsah výuky: 0+3
Web předmětu: https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129xa3k/

Anotace(semestr B241)
Doporučené kreslení XA3K jsou cvičení pro již pokročilé v kresbě. Pro studenty je zařazeno náročnější komponování obrazu, jež přesahuje rámec reálně viděného zobrazování. Práce na větším formátu- A2 a technikou perokresby předpokládají již nabytou zkušenost z předchozích cvičení povinné výuky. Kresba strojů a dopravních prostředků ve sbírkách Národního zemědělského muzea Praha a Národního technického muzea se stala již tradiční kresebnou průpravou posluchačů. V kompozici jde o prolínání a kombinaci celkového tvaru stroje s detaily nadsazenými v měřítku, které jsou pro jeho funkci v praktickém používání charakteristické. Cílem je procvičit prostorové vidění a schopnost navrhnout vlastní uspořádání kompozice objektu a jeho hmot v daném prostoru. Na tomto základě je dále oceňována kvalita kresebného projevu.
Obsah 
Kresba sestavy geometrických těles, přírodnin, historické techniky, interiérů. Rozvíjena je zejména perrokresba.
Literatura 
[1]  Povinná literatura
[2]  Ukázky kreseb na Moodle-ostatní https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=480
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina volitelné předměty pro program Architektura a stavitelství (BA20150300_V), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina volitelné předměty pro program Architektura a stavitelství (BA20150300_V), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )
- studijní plán volitelné předměty (FF2019), skupina volitelné předměty, bakaláři zimní semestr (FF2018_XBZ), dop. semestr 0 (volitelné předměty pro všechny obory - bakalářské předměty, magisterské předměty a předměty katedry jazyků )