Kreslení v plenéru (1 týden)

Kód předmětu: 129XA4K
Garant předmětu: prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 1 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129xa4k/

Anotace(semestr B232)
Kreslení v plenéru. Možnost plného soustředění a intenzivní práce umožňuje řada dní souvislého pobytu na kreslířské praxi. Přináší zvýšení úrovně kreslení a také příležitost vyzkoušet další výtvarné techniky: akvarel, pastel, rudka, uhel atd. Cílem plenéru je procvičení kresby a užití malířských technik od skici, kompozičního náčrtu až po náročnější studie. Důraz je kladen na vystižení prostoru pomocí viděné perspektivy, zachycení vzájemných proporčních vztahů a měřítka. Na tomto základě je dále oceňována výtvarná kvalita kresebného nebo malířského projevu.
Obsah 
Obsahem předmětu je kresba konkrétních zadaných témat v exteriérech a interiérech Telče za využit různých výtvarných technik. Vybrané práce jsou pak vystaveny v Telči a v Praze.
Literatura 
[1]  Povinná literatura
[2]  Ukázky kreseb na Moodle-ostatní https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=480
[3]  Ukázky kreseb prezentované vyučujícími
[5]  Doporučená literatura
[6]  Flint, T.: Anatomie pro výtvarníky. Svojtka & Co, 2009, 208 s., ISBN 978-80-7352-243-8
[7]  Constance, D.: Jak kreslit lidské tělo: Anatomie, proporce, rovnováha, pohyb, světlo, kompozice.
[8]  Svojtka & Co, 2002, 128 s. ISBN 978-80-72-37565-3
[9]  Thorspecken, T.: Skicujeme v ulicích – Kompletní průvodce technikami, Grada 2015, 128 s.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina volitelné předměty pro program Architektura a stavitelství (BA20150300_V), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina volitelné předměty pro program Architektura a stavitelství (BA20150300_V), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )
- studijní plán volitelné předměty (FF2019), skupina volitelné předměty, bakaláři letní semestr (FF2018_XBL), dop. semestr 0 (volitelné předměty pro všechny obory - bakalářské předměty, magisterské předměty a předměty katedry jazyků )