Dějiny architektury 4

Kód předmětu: 129YDA4
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2

Anotace(semestr )
Cvičení v terénu zaměřené na návštěvy budov v rekonstrukci, případně na budovy, kde lze sledovat různé typy zásahů do historických objektů. zejména na území hlavního města Prahy. Předmět se snaží soustředit na stavby a rekonstrukce z nedávné doby, které nebyly pokryty v přehledu dějin architektury.
Obsah 
DĚJINY ARCHITEKTURY 4 jsou cvičení z architektury zaměřená na aplikaci znalostí získaných v kurzu DĚJINY ARCHITEKTURY 1-3. Předmět je uzavřen písemnou prací, jejíž součástí může být i krátká prezentace studenta a jeho obhajoba přednesených tezí. Předmět je soustředěn na analýzu stavební památky a na možnosti jejího zhodnocení, Témata mohou být zadávána v souvislosti s probíhajícími grantovými projekty na pracovišti. Součástí předmětu je exkurze do památkových objektů řešených v rámci předmětu. Předmět je koncipován nikoliv přehledově, je soustředěn na detailní poznávání konkrétní stavby. Písemná práce by měla zahrnovat vedle textové části i obrazovou přílohu, zachycující současnou podobu stavby, respektive její historický vývoj. Student by měl být schopen aplikovat praktické otázky související se zjištěnými skutečnostmi i se subjektivním hodnocením stavby.
Literatura 
[1]  Doporučená literatura
[2]  Kuča, K., Kučová, V.: Principy památkového urbanismu, NPÚ Praha 2000
[3]  Riegl, A.: Moderní památková péče, NPÚ Praha 2003
[4]  Norberg-Schulz, Ch.: Principy moderní architektury. Malvern, 2015.
[5]  Sparkeová, P.: Století designu. Průkopníci designu 20. století. Slovart, 1999.
[6]  Hanno Walter Kruft: Dejiny teorie architektury, Pallas, 1993.
[8]  Studijní pomůcky
[9]   Herout, J.: Staletí kolem nás, Praha 1981
[10]   Herout, J.: Přehled stavebních slohů, Prahou deseti staletími, Praha 1972
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr (BA20180800_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )