3D Max

Kód předmětu: 129YG3D
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129y3d/

Anotace(semestr B231)
Základy modelovacího a vizualizačního softwaru. Studenti si procvičí jednotlivé modelovací techniky, které mohou využít při svých architektonických návrzích. Důraz je kladen na modelování a kvalitní výstupy - rendering, od úvodních návrhů až po finální předvedení ve vysoké kvalitě.
Obsah 
Základy modelovacího a vizualizačního softwaru. Studenti si procvičí jednotlivé modelovací techniky, které mohou využít při svých architektonických návrzích. Důraz je kladen na modelování a kvalitní výstupy - rendering, od úvodních návrhů až po finální předvedení ve vysoké kvalitě.
Literatura 
[1]  http://www.autodesk.cz/ (domovská stránka Autodesk v češtině)
[2]  http://www.autodesk.com/products/3ds-max-design/overview (stránka produktu)
[3]  http://www.autodesk.com/education/home (portál Autodesk pro studenty)
[4]  http://www.autodeskclub.cz/skolni-sekce (postup k získání studentské licence)
[5]  http://area.autodesk.com/ (oficiální komunita uživatelů 3D produktů Autodesk)
[6]  http://www.maxarea.com/ (česká komunita uživatelů 3ds Max)
[7]  Kurz předmětu na Moodle
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, počítačová grafika, 2. semestr (BA20190200_1), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )