ArchiCad 1 - základní

Kód předmětu: 129YGA1
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129yacd1/

Anotace(semestr B231)
Cílem předmětu je zvládnutí základních nástrojů, vlastností a funkcí programu ArchiCAD pro stavební a architektonickou projekční činnost. Výuka je zaměřena na zvládnutí základů práce s parametrickými 3D objekty pro tvorbu virtuální budovy včetně terénu, zařizovacích předmětů apod., modelování některých netypických tvarů, generování projektové dokumentace včetně fotorealistických výstupů (renderů).
Obsah 
Cílem předmětu je zvládnutí základních nástrojů, vlastností a funkcí programu ArchiCAD pro stavební a architektonickou projekční činnost.
Výuka je zaměřena na zvládnutí základů práce s parametrickými 3D objekty pro tvorbu virtuální budovy včetně terénu, zařizovacích předmětů apod., modelování některých netypických tvarů, generování projektové dokumentace včetně fotorealistických výstupů (renderů).
Literatura 
[1]  Výukové programy ArchiCADu, webináře, online semináře: https://graphisoft.com/resources-and-support/learning, https://learn.graphisoft.com/
[2]  ArchiCAD Talk Forum: http://archicad-talk.graphisoft.com/
[3]  Referenční příručka ArchiCADu: PDF verze je součástí ArchiCADu
[4]  Výukový program Archicad: https://www.youtube.com/watch?v=h09rDg8PWyI
[5]  Jak vytvořit cokoli v ArchiCADu: https://www.youtube.com/watch?v=qayQAJZd8TY
[6]  Ptáček, R., Pour, P.: BIM projektování v ArchiCADu
[7]  Řepík, S., Ptáček, R., Pour, P.: ArchiCAD – Krok za krokem, 1. díl – studie (skripta)
[8]  Řepík, S., Ptáček, R., Pour, P.: ArchiCAD – Krok za krokem, 2. díl – dokumentace (skripta)
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, počítačová grafika, 2. semestr (BA20190200_1), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )