ArchiCad 2 - pokročilý

Kód předmětu: 129YGA2
Garant předmětu: --
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129yacd2/

Anotace(semestr B241)
Předmět doplňuje, prohlubuje a rozvíjí znalosti práce v ArchiCADu získané v základním kurzu (129YACD1). Výuka je věnována zejména metodám a nástrojům pro tvorbu vlastních knihovních prvků, včetně použití jazyka GDL a dále doplnění detailů tvorby a vlastností vybraných součástí ArchiCADu.
Obsah 
Předmět doplňuje, prohlubuje a rozvíjí znalosti práce v ArchiCADu získané v základním kurzu (129YACD1).
Výuka je věnována zejména metodám a nástrojům pro tvorbu vlastních knihovních prvků, včetně použití jazyka GDL a dále doplnění detailů tvorby a vlastností vybraných součástí ArchiCADu.
Literatura 
[1]  GDL Reference Guide
[2]  GDL Cookbook V4
[3]  Tvorba objektů pomocí ArchiCADu
[4]  Výukové programy pro ArchiCAD, webináře, online semináře: http://www.graphisoft.com/education/training_guides/
[5]  Fórum ArchiCAD Talk: http://archicad-talk.graphisoft.com/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, počítačová grafika, 2. semestr (BA20190200_1), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 do 2022/23 )
- studijní plán Architektura a stavitelství (BA2023), skupina Architektura a stavitelství, počítačová grafika, 2. semestr (BA20190200_1), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2023/2024 )