Cinema

Kód předmětu: 129YGCI
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129ycin/

Anotace(semestr B231)
Cílem předmětu je představit metody a koncepty tvorby počítačových 3D modelů s využitím obecných 3D modelářů. V předmětu využijeme vlastnosti celosvětově uznávaného software Cinema 4D od firmy Maxon.
Obsah 
Úvod do Cinema4D GUI, reprezentace modelu (analytické, polygonální), základní koncepty tvorby modelu (boxové modelování, editace sítě, NURBS), hierarchie modelu a jeho částí, deformátory, instance, booleovské operace. Materiály, textury, metody mapování textur, základy BodyPaintu. Vykreslování - základní metody a nastavení. Cinema 4D je vyvinut společností Maxon computer gbmh. Maxon je součástí skupiny Nemetschek.
Literatura 
[1]  Video-tutorialy ( https://cineversity.maxon.net/en )
[2]  Maxon company ( https://www.maxon.net )
[3]  Maxon youtube channel ( https://www.youtube.com/channel/UCWhRfxKSqHU8hjx7mbmKVxA )
[4]  Maxon youtube training ( https://www.youtube.com/c/MaxonTrainingTeam )
[5]  Cinema 4D Help ( https://help.maxon.net/c4d/en-us/ )
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, počítačová grafika, 2. semestr (BA20190200_1), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )