Psychologie architektury

Kód předmětu: 129YPSA
Garant předmětu: Ing. Karel Smejkal, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr B232)
Aplikovaná psychologie architektury je ta část znalostí psychologie, se kterou by se měli seznámit architekti v rámci své profese, aby se lépe zorientovali v kontextu dopadu své tvorby na lidskou společnost a správně zařadili sami sebe do procesu vzniku umělého životního prostředí.
Obsah 
Aplikovaná psychologie architektury se svým zaměřením dotýká tří témat:

• Psychologie autorů a uživatelů
• Psychologie komunikace mezi autory a uživateli
• Psychologie vzniku a vlivu prostředí architektury

Oblasti zájmu Aplikované Psychologie Architektury jsou:

SEBEPOZNÁNÍ – identifikace vlastní osobnosti a jejího projevu v práci architekta, unikátní možnost vzájemného sdílení osobnostních odlišností mezi spolužáky, osvojení si dvoj-faktorové typologizace lidí ve svém okolí
KOMUNIKACE – základní taktiky aktivní komunikace s klienty, struktura přístupu k prezentacím, seznámení s řečí těla
ZODPOVĚDNOST – pochopení role architekta na základě vědeckého výzkumu v aplikované psychologii architektury.
NADHLED – aplikace znalostí základů aplikované psychologie architektury ve schopnosti účinné sebekontroly v procesu navrhování staveb.
Literatura 
[1]  • Aplikovaná psychologie architektury. Kniha I. Utajený svět architektů (Karel Smejkal - 2021)
[2]  • Psychologie davu. (Gustave Le Bon - 1895)
[3]  • Kniha psychologie. ( Nigel C. Benson - 2014)
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr (BA20180800_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )