Psychologie architektury

Kód předmětu: 129YPSA
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Cílem je rozvíjet znalosti studentů architektury v kontextu aplikované Psychologie architektury, který vznikl na naší fakultě, a který zatím není touto formou vyučován na žádné technické univerzitě ve světě. Absolventi předmětu Aplikované Psychologie Architektury následně mohou pokračovat v návazném předmětu Psychologické aspekty komunikace v architektuře.
Obsah 
Studenti se seznámí s aplikovanou psychologií, tedy s cíleně zaměřenými znalostmi psychologie, které skutečně využijí ve své praxi. Rámec výuky je rozdělen do 4 oblastí a 8 témat:

Oblasti (Psychologie vlivu na architekturu):

SEBEPOZNÁNÍ – identifikace vlastní osobnosti a jejího projevu v práci architekta, unikátní možnost vzájemného sdílení osobnostních odlišností mezi spolužáky, osvojení si dvoj-faktorové typologizace lidí ve svém okolí
KOMUNIKACE – základní taktiky aktivní komunikace s klienty, struktura přístupu k prezentacím, seznámení s řečí těla
ZODPOVĚDNOST – pochopení role architekta na základě vědeckého výzkumu v aplikované psychologii architektury.
NADHLED – aplikace znalostí základů aplikované psychologie architektury ve schopnosti účinné sebekontroly v procesu navrhování staveb.

Témata (Psychologie vlivu architektury):

Barva I Světlo I Prostor I Zvuk I Tvary I Materiály I Umění I Zeleň
(Enviromentální psychologie)Literatura 
[1]  • Aplikovaná psychologie architektury. Kniha I. Utajený svět architektů (Karel Smejkal - 2021)
[2]  • Psychologie davu. (Gustave Le Bon - 1895)
[3]  • Kniha psychologie. ( Nigel C. Benson - 2014)
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr (BA20180800_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )