Analýza konstrukcí

Kód předmětu: 132ANKC
Garant předmětu: prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://mech.fsv.cvut.cz/student

Anotace(semestr )
Analýza staticky určitých a staticky/deformačně neurčitých konstrukcí, zahrnující výpočet účinků pohyblivého zatížení, napjatost tenkostěnných otevřených průřezů, napjatosti stěn a desek, maticovou formu deformační metody, principy metody konečných prvků, výpočet pružného podloží a stability konstrukcí.
Obsah 
1. Úvod do analýzy konstrukcí, pohyblivé zatížení
2. Příčinkové čáry na staticky určitých konstrukcích
3. Příčinkové čáry na staticky neurčitých konstrukcích
4. Tenkostěnné otevřené průřezy - význam, geometrie, základní průřezové charakteristiky
5. Tenkostěnné otevřené průřezy - výpočet napjatosti, příklad
6. Test
7. Řešení stěn, výpočet napjatosti
8. Řešení desek, výpočet napjatosti
9. Maticová formulace deformační metody a princip metody konečných prvků
10. Modely pro nosník na pružném podloží
11. Stabilita konstrukcí, kritické zatížení, štíhlost
12. Test
13. Souhrn znalostí a informace ke zkoušce
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Konvalinka, P. a kol.: Analýza stavebních konstrukcí - elektronické skriptum ČVUT, Praha 2018
[2]  Kytýr, J. a Kadlčák, J.: Statika stavebních konstrukcí I, Nakladatelství VUTIA Brno, 2018, ISBN 90-214-1204-6
[3]  Kytýr, J. a Kadlčák, J.: Statika stavebních konstrukcí II, Nakladatelství VUTIA Brno, 2019, ISBN 978-80-214-3428-8
Doporučená literatura:
[4]  Šejnoha J., Bittnarová J.: Pružnost a pevnost 10, ČVUT, Praha 1996
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 132SM3
------
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 132YKPJ
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb - 5.semestr (BC201905), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, 5.semestr (BC202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC2024), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, 5.semestr (BC202405), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 5.semestr (BK202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 5. semestr (BM20200500), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM2024), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 5. semestr (BM20240500), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )