Dynamics of Structures

Kód předmětu: 132DS01
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://mech.fsv.cvut.cz/~jk

Anotace(semestr )
The course is devoted to vibration of structures caused by various types of load.
Obsah 
The course contains free and forced vibration; damped and undamped vibration. Structures are modelled by systems with single or multiple degrees of freedom. Vibration is described with the help of matrix and vector notation which is suitable for computer implementation. Basic numerical methods are introduced.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Clough, R.W. and Penzien, J. (1993) Dynamics of structures. McGraw-Hill. ISBN 0-07-113241-4
[2]  Bittnar, Z. and Šejnoha, J. (1996) Numerical methods in structural engineering. ASCE Press. ISBN 978-0727725554.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering, branch Building Structures (ND202100_99), skupina Building Structures, 2nd semester (ND20160200), dop. semestr 2 (valid up to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (ND2023), skupina Civil Engineering, 2nd semester (ND20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )