Diplomový seminář

Kód předmětu: 132DSEM
Garant předmětu: --
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 0+5

Anotace(semestr )
Diplomový seminář si student zapisuje na jedné z kateder vyučujících následně diplomovou práci v rámci studijního programu Stavební inženýrství - Materiály a diagnostika staveb dle vlastního výběru. Témata diplomových seminářů a navazujících diplomových prací vypisují katedry pravidelně v zimním semestru. Témata diplomových seminářů vycházejí z potřeb praxe nebo z odborné činnosti kateder související s řešením profesních témat vzniklých při spolupráci s praxí. Jejich zaměření, rozsah a náročnost odpovídá znalostem studenta získaných během magisterského studia.
Obsah 
--
Literatura 
[1]  Dle zadání
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (NM2023), skupina Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, diplomový seminář (NM20230200_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2024/25 )