Dynamika stavebních konstrukcí 1

Kód předmětu: 132DY01
Garant předmětu: prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://mech.fsv.cvut.cz/cgi-bin/homeworks/student/student-identification?course=DY01

Anotace(semestr B232)
Základy teorie kmitání, dynamické zatížení. Vlastní a vynucené kmitání soustav s jedním stupněm volnosti. Tlumené kmitání. Metody řešení kmitání diskrétních soustav.
Obsah 
1. Dynamické zatížení, základní principy dynamiky
2. Soustava s 1 st. volnosti - volné kmitání
3. Soustava s 1 st. volnosti - vynucené kmitání
4. Soustava s 1 st. volnosti - otáčivé kmitání, aplikace
5. Soustava s n st. volnosti - vlastní kmitání
6. Soustava s n st. volnosti - volné kmitání
7. Soustava s n st. volnosti - vynucené kmitání
8. Soustava s n st. volnosti - přibližné metody řešení, aplikace
9. Tlumené kmitání
10. Odezva na zatížení rázem
11. Odezva na zatížení stroji
12. Odezva na zatížení větrem
13. Odezva na zatížení seizmicitou
Literatura 
[1]  Máca J., Kruis J., Krejčí T.: Dynamika stavebních konstrukcí, ČVUT v Praze, 2018, ISBN 978-80-01-05719-3
[2]  Humar J.: Dynamics of Structures, CRC Press/Balkema, 2012, ISBN 978-0-145-62086-4
[3]  Sokol M., Tvrdá K.: Dynamika stavebných konštrukcií, STU Bratislava 2011, ISBN 978-80-227-3587-2
[4]  Máca J.: Dynamika stavebních konstrukcí 1, ČVUT v Praze, 2021, https://mech.fsv.cvut.cz/web/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 6. semestr (BK202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Kostrukce pozemních staveb, 2. semestr (NC20160200), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, 2. semestr (NC20230202), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )