Dynamika stavebních konstrukcí 2

Kód předmětu: 132DY02
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1
Web předmětu: https://mech.fsv.cvut.cz/cgi-bin/homeworks/student/student-identification?course=DY02

Anotace(semestr )
Metody řešení vlastního a vynuceného kmitání stavebních konstrukcí pomocí metody konečných prvků. Odezva na vítr, zemětřesení, dopravu. Interakce konstrukce a podloží
Obsah 
1. Základní principy dynamiky.
2. Metoda konečných prvků v dynamice konstrukcí - základní principy.
3. Metoda konečných prvků v dynamice konstrukcí - formulace matice hmotnosti.
4. Metody řešení vlastního kmitání pomocí MKP - Rayleigh-Ritz, Jacobi.
5. Metody řešení vlastního kmitání pomocí MKP - Stodola, iterace podprostoru.
6. Metody řešení vynuceného kmitání pomocí MKP - rozklad do vlastních tvarů.
7. Metody řešení vynuceného kmitání pomocí MKP - ustálené kmitání.
8. Metody řešení vynuceného kmitání pomocí MKP - přímá integrace.
9. Seizmické zatížení konstrukcí.
10. Výpočet seizmické odezvy konstrukcí.
11. Odezva na zatížení větrem.
12. Interakce konstrukce a podloží.
13. Zatížení dopravních konstrukcí - mosty a lávky pro pěší
Literatura 
[1]  Máca J., Kruis J., Krejčí T.: Dynamika stavebních konstrukcí, ČVUT v Praze, 2018, ISBN 978-80-01-05719-3
[2]  Bittnar,Z.- Šejnoha,J.: Numerické metody mechaniky,Vydavatelství ČVUT, 1992
[3]  Humar J.: Dynamics of Structures, CRC Press/Balkema, 2012, ISBN 978-0-145-62086-4
[4]  Sokol M., Tvrdá K.: Dynamika stavebných konštrukcií, STU Bratislava 2011, ISBN 978-80-227-3587-2
[5]  Máca J.: Dynamika stavebních konstrukcí 2, ČVUT v Praze, 2021, https://mech.fsv.cvut.cz/web/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce, 1. semestr (NK20160101), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Inženýrské konstrukce, 1. semestr (NK20230101), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )