Dynamika konstrukcí budov

Kód předmětu: 132DYKC
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+1

Anotace(semestr )
Základy teorie kmitání, dynamické zatížení. Vlastní a vynucené kmitání soustav s jedním stupněm volnosti. Tlumené kmitání. Metody řešení kmitání diskrétních soustav.
Obsah 
1. Dynamické zatížení, základní principy dynamiky
2. Soustava s 1 st. volnosti - volné kmitání
3. Soustava s 1 st. volnosti - vynucené kmitání
4. Soustava s 1 st. volnosti - aplikace
5. Soustava s n st. volnosti - vlastní kmitání
6. Soustava s n st. volnosti - volné kmitání
7. Soustava s n st. volnosti - vynucené kmitání
8. Soustava s n st. volnosti - přibližné metody řešení
9. Soustava s n st. volnosti - modelování budov, aplikace
10. Tlumené kmitání - soustava s 1 st. volnosti
11. Tlumené kmitání - soustava s n st. volnosti
12. Odezva na zatížení větrem
13. Odezva na zatížení seizmicitou
Literatura 
[1]  Máca J., Kruis J., Krejčí T.: Dynamika stavebních konstrukcí, ČVUT v Praze, 2018, ISBN 978-80-01-05719-3
[2]  Humar J.: Dynamics of Structures, CRC Press/Balkema, 2012, ISBN 978-0-145-62086-4
[3]  Sokol M., Tvrdá K.: Dynamika stavebných konštrukcií, STU Bratislava 2011, ISBN 978-80-227-3587-2
[4]  Máca J.: Dynamika konstrukcí budov, ČVUT v Praze, https://mech.fsv.cvut.cz/web/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, 2. semestr (NC20230201), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )