Numerická analýza konstrukcí

Kód předmětu: 132NAK
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Variační principy mechaniky. Metoda vážených reziduí, podmínky konvergence metody (spojitost, úplnost). Podstata metody konečných prvků. Izoparemetrické prvky, plošné souřadnice, numerická integrace. Aplikace metody na řešení vybraných jedno a dvou rozměrných (úlohy pružnosti, vedení tepla, konsolidace). Algoritmické aspekty metody.
Obsah 
1. Úvod, přímé řešení deformační metodou pro tyčový prvek v 1D
2. Silné a slabé řešení v 1D
3. Aproximace a integrace v 1D
4. MKP pro elastický problém v 1D
5. MKP pro stacionární vedení tepla v 1D
6. Nestacionární vedení tepla v 1D
7. Interpolace a aproximace ve 2D
8. Dvourozměrný problém vedení tepla
9. Dvourozměrný problém elasticity
10. Konsolidace plně nasycené zeminy v 1D
11. MKP pro ohýbané nosníky ve 2D, smykové zamykání
12. MKP pro tenké nosníky ve 2D
13. Numerické aspekty MKP
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Z.Bittnar, J.Šejnoha: Numerické metody mechaniky 1, Vydavatelství ČVUT, 1992
[2]  Z.Bittnar, J.Šejnoha: Numerické metody mechaniky 2, Vydavatelství ČVUT, 1992
[3]  B. Patzák, Studijní pomůcky k předmětu Numerická analýza konstrukcí, https://mech.fsv.cvut.cz/student/, 2021
[4]  J. Fish, T. Belytschko: A First Course in Finite Elements, Wiley, 2007
Studijní pomůcky:
[5]  https://mech.fsv.cvut.cz/web/?page=podpora-vyuky
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina Obor K Kostrukce pozemních staveb, 1. semestr (NC20160100), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, 1. semestr (NC20230102), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, 1. semestr (NK20160100), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, 1. semestr (NK20160100), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, společná část, 1. semestr (NK20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, společná část, 1. semestr (NK20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )