Přetváření a porušování materiálů

Kód předmětu: 132PRPM
Garant předmětu: prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://mech.fsv.cvut.cz/cgi-bin/homeworks/student/student-identification?course=PRPM

Anotace(semestr )
Viskoelasticita, modely pro dotvarování betonu. Teorie plasticity, principy mezní a přírůstkové analýzy konstrukcí. Lomová mechanika. Mechanika poškození.
Obsah 
1. Viskoelastické modely bez stárnutí
2. Viskoelastické modely se stárnutím, dotvarování a relaxace betonu
3. Analýza viskoelastických prutových konstrukcí - účinky silového zatížení
4. Analýza viskoelastických prutových konstrukcí - účinky nesilového zatížení
5. Pružnoplastické modely pro jednoosou napjatost
6. Přírůstková analýza a mezní plastická analýza
7. Podmínky plasticity pro materiály bez vnitřního tření
8. Podmínky plasticity pro materiály s vnitřním třením
9. Zákon plastického přetváření
10. Lomová mechanika - napjatost v okolí kořene trhliny
11. Lomová mechanika - kritéria pro šíření trhliny
12. Základní pojmy mechaniky poškození
13. Shrnutí učiva, opakování a dotazy
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Jirásek, M., Zeman, J.: Přetváření a porušování materiálů, ČVUT, Praha 2006, ISBN 80-01-03555-7.
Doporučená literatura:
[2]  Bittnar, Z., Šejnoha, J.: Numerické metody mechaniky 1 a 2, Vydavatelství ČVUT, Praha 1992, ISBN 80-01-00855-X a 80-01-00901-7.
[3]  Jirásek, M., Bažant, Z.: Inelastic Analysis of Structures, Chichester: Wiley, 2001, ISBN 9780471987161.
[4]  Bažant, Z.P.; Jirásek, M.: Creep and Hygrothermal Effects in Concrete Structures, Dordrecht: Springer, 2018, ISBN 978-94-024-1136-2.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 7. semestr (BK202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr (NC20190100_2), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230101_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230102_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )