Pružnost a pevnost

Kód předmětu: 132PRUR
Garant předmětu: doc. Ing. Petr Fajman, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2

Anotace(semestr B232)
V kurzu se studenti seznámí se základními principy mechaniky a jejich užitím při výpočtu napětí v prutech a stability prutů. Dále bude zmíněna typologie stěn a desek včetně zatížení a základních předpokladů pro řešení konstrukcí na počítači.
Obsah 
1) Základní rovnice pružnosti - podmínky rovnováhy, geometrické rovnice, fyzikální rovnice
2) Deformace prutu
3) Ohyb prutu - pružný stav, normálové napětí
4) Ohyb prutu - plastické napětí
5) Ohyb prutu - smykové napětí
6) Test1
7) Volné kroucení, staticky neurčitý tah, tlak a kroucení
8) Stabilita prutů
9) Stěny - základní předpoklady, rovinná napjatost, ukázky působení
10) Desky, stěnodesky - základní předpoklady, napětí, ukázky působení, roznos zatížení
11) Zatížení - základní druhy - stálé a proměnné
12) Roznos zatížení s ohledem na řešení konstrukcí na počítači
13) Řešení konstrukcí na počítačí
Literatura 
[1]  Bittnarová, Šejnoha: Pružnost pevnost přednášky, 2006, ISBN:80-01-02742-2
[2]  !Bittnarová, Fajman, Kalousková, Šejnoha: Pružnost Pevnost 10 cvičení, 2000, ISBN:80-01-01635-8
[3]  !Bittnarová, Fajman, Kalousková, Šejnoha: Pružnost Pevnost 20 cvičení, 2000, ISBN:80-01-01835-0
[4]  !Fajman, Kruis: Zatížení a spolehlivost,2008, ISBN:978-80-01-04112-3
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 101MAR2
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 132SMR2
------
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 133NKRB
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 134NKRO
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 3. semestr (BR20190003), dop. semestr 3 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 3. semestr (BR20190003), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )