Structural Mechanics 3

Kód předmětu: 132SM3E
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: Course Moodle space will be available at https://moodle-vyuka.cvut.cz

Anotace(semestr )
Analysis of statically indeterminate structures by the slope-deflection method and the force method. Principle of virtual work.
Obsah 
1. Background review; static (in)determinacy; basic idea of Displacement Method for multi-span beams
2. Simplified Displacement Method (SDM) for frames without sidesway
3. SDM for pin-supported members and frames with sidesway
4. General Displacement Method (GDM) for 2D trusses
5. GDM for 2D frames I
6. GDM for 2D frames II: support settlements and temperature changes; info on review test
7. SDM & GDM: overview, symmetric structures, example of computer analysis
8. Principle of Virtual Work (PVW): introduction; principle of virtual displacements and forces
9. PVW: Deflection of multi-span beams, reduction theorem
10. PVW: support settlements and temperature changes; applications to frames and trusses
11. Force method (FM): principles, application to beams and frames
12. FM for trusses; info on the final exam
Literatura 
[1]  R. C. Hibbeler: Structural Analysis in SI Units, 10th Edition, Pearson, 2019
[2]  P. Řeřicha: Structural mechanics 40, Statically indeterminate structures, CTU in Prague, 2003
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 132ST02
------
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 132STA
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Building Structures (BD201700_08), skupina Building structures, Compulsory Subjects, 4th semester (BD20170400), dop. semestr 4 (valid from 2017-18 up to 2019-20 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Building Structures, Compulsory Subjects, 4th semester (BD20200400), dop. semestr 4 (valid from 2020-21 )