Structural Mechanics 3

Kód předmětu: 132SM3E
Garant předmětu: prof. Ing. Jan Zeman, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=11033

Anotace(semestr B232)
Analysis of statically indeterminate structures by the slope-deflection method and the force method. Principle of virtual work.
Obsah 
1. Deflections in straight beams by the integration and conjugate beams
2. Deflections by the principle of virtual forces in statically determinate planar frames
3. Deflections by the principle of virtual forces in statically determinate planar trusses
4. Thermal load and support settlement
5. Force method with a single redundant
6. Force method with multiple redundants
7. Deflections in statically indeterminate structures
8. Symmetry issue, conditions and application
9. Slope deflection method assumptions, end moments formulas
10. Slope deflection method without sidesway
11. Slope deflection method with sidesway, application of the principle of virtual displacements
12. Cross method, relaxation
13. Secondary moments in trusses
Literatura 
[1]  R. C. Hibbeler: Structural Analysis in SI Units, 10th Edition, Pearson, 2019
[2]  P. Řeřicha: Structural mechanics 40, Statically indeterminate structures, CTU in Prague, 2003
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 132ST02
------
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 132STA
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, 4th semester (BD20200400), dop. semestr 4 (valid from 2020/21 to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2023), skupina Civil Engineering, 4th semester (BD20200400), dop. semestr 4 (valid from 2023/24 )