Stavební mechanika R1

Kód předmětu: 132SMR1
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://mech.fsv.cvut.cz/student/ Nutno zvolit odkaz na předmět "SMR1".

Anotace(semestr B231)
1. Newtonovy zákony, rovnováha sil, momenty, reakce hmotného bodu. 2. Vazby tuhých desek a hmotných bodů. Výpočet reakcí tuhé desky. 3. Spojité zatížení, výpočet reakcí a vazeb na složených soustavách. 4. Výpočet reakcí na příhradových konstrukcích. Vnitřní síly příhradových konstrukcí, metoda styčných bodů a průsečná metoda. 5. Vnitřní síly na přímých nosnících. 6. Vnitřní síly na lomených a šikmých nosnících. 7. Reakce na prostorové konzole a výpočet vnitřních sil prostorové konzoly. 8. Vnitřní síly na rovinných složených soustavách. 9. Výpočty polohy těžiště na rovinných obrazcích. Momenty setrvačnosti a elipsa setrvačnosti. 10. Analýza napětí průřezu zatíženého normálovou sílou a momentem.
Obsah 
Výuka výpočtu vnitřních sil a reakcí na staticky určitých konstrukcích. Výpočet průřezových charakteristik rovinných obrazců.
Literatura 
[1]  Dostupné na stránce předmětu SMR1. https://mech.fsv.cvut.cz/student
Návaznosti 
Zápis tohoto předmětu je podmínkou zápisu předmětu 132SMR2 v tomto nebo v dalších semestrech
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 132SMR2
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 1. semestr (BR20190001), dop. semestr 1 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 1. semestr (BR20190001), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )