Stavební mechanika R2

Kód předmětu: 132SMR2
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://mech.fsv.cvut.cz/student

Anotace(semestr B231)
1. Princip virtuálních prací. 2. Výpočet přetvoření konstrukcí s využitím principu virtuálních prací. 3. Bettiho a Maxwellova věta. 4. Základní principy silové metody, využití principu PVP. 5. Výpočet vnitřních sil na přímém nosníku pomocí silové metody. 6. Silová metoda a její použití na staticky neurčité konstrukci. 7. Redukční věta. 8. Rovinný rám, výpočet vnitřních sil pomocí silové metody. 9. Silová metoda, příhradové konstrukce, využití symetrie. 10. Odvození matice tuhosti prutu, princip virtuálních posunů. 11. Deformační metoda, zjednodušená deformační metoda na staticky neurčitých konstrukcích. 12. Zjednodušená deformační metoda (ZDM) výpočet vnitřních sil na spojitých nosnících. 13. ZDM, výpočet vnitřních sil na rovinných rámových konstrukcích.
Obsah 
Obsahem předmětu je naučení se dvěma způsobům výpočtu staticky neurčitých konstrukcí pomocí silové a deformační metody. K výpočtu pomocí obou metod je třeba odvodit potřebné vztahy z principu virtuálních sil. Pomocí PVP poskytuje předmět výuku způsobu výpočtu deformací na staticky neurčitých konstrukcích.
Princip virtuálních prací.
Výpočet přetvoření konstrukcí s využitím principu virtuálních prací.
Bettiho a Maxwellova věta.
Základní principy silové metody, využití principu PVP.
Výpočet vnitřních sil na přímém nosníku pomocí silové metody.
Silová metoda a její použití na staticky neurčité konstrukci.
Redukční věta.
Rovinný rám, výpočet vnitřních sil pomocí silové metody.
Silová metoda, příhradové konstrukce, využití symetrie.
Odvození matice tuhosti prutu, princip virtuálních posunů.
Deformační metoda, zjednodušená deformační metoda na staticky neurčitých konstrukcích.
Zjednodušená deformační metoda (ZDM) výpočet vnitřních sil na spojitých nosnících.
ZDM, výpočet vnitřních sil na rovinných rámových konstrukcích.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Kufner, Kuklík, Stavební mechanika 30, ČVUT, 2003.
[2]  Kuklík, Blažek, Kufner, Stavební mechanika 40, 2002.
[3]  Šejnoha, Bittnarová, Pružnost a pevnost, ČVUT, 2004.
Studijní pomůcky:
[4]  Studijní podklady předmětu SMR 2 na stránce, https://mech.fsv.cvut.cz/student
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmětu je zápis předmětu 132SMR1 v tomto nebo některém předchozím semestru
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 132SMR1
------
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 132PRUR
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 2. semestr (BR20190002), dop. semestr 2 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 2. semestr (BR20190002), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )