Structural Mechanics 1

Kód předmětu: 132ST01
Garant předmětu: prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
The principal objective of the course is to familiarize students with basic principles of mechanics such as equilibrium and equivalency applied to statically determined structures
Obsah 
In accord with the list of lectures.
Literatura 
[1]  W.F. Riley, L.D. Sturges, Engineering Mechanics - Statics, JOHN WILEY & SONS, INC., New York, 1993, ISBN 0-471-51241-9
[2]  K.H. Gerstle, Basic Structural Analysis, PRENTICE-HALL, INC., Englewood Cliffs, New Jersey, 1974, ISBN 0-13-069393-6
Návaznosti 
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 132ST02
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, 1st semester (BD20200100), dop. semestr 1 (valid from 2020/21 to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2023), skupina Civil Engineering, 1st semester (BD20200100), dop. semestr 1 (valid from 2023/24 )